1eRang.nl

De meest complete uitagenda van Nederland!

Beschrijving van 1eRang.nl

1eRang.nl is de enige website met volledige informatie over alle podiumkunsten in Nederland. Met beschrijvingen, foto’s, video’s, complete speellijsten en recensies van alle producties, biedt 1eRang.nl een uitgebreid en onafhankelijk overzicht van alles wat er op de Nederlandse podia te zien is. De site wordt door een groeiend aantal theaterliefhebbers gebruikt, met meer dan 50.000 bezoekers en meer dan 300.000 pageviews per maand.

In het voorjaar van 2013 is 1eRang.nl geheel vernieuwd. Met een nieuwe vormgeving en extra onderdelen zoals 'Theaterdates' en een ‘Last Minute Netwerk’. Op de homepage van 1eRang.nl wordt door middel van verschillende categorieën de meest recente informatie uitgelicht. Denk hierbij aan premières, nieuws, meest bekeken of best gewaardeerde voorstellingen, de laatste video’s, de laatste recensies etc. Via een eenvoudige zoekfunctie op de homepage kan de bezoeker snel de gewenste informatie vinden.

Bekijk de website op 1eRang.nl