STTV

Stichting Theater & Televisie (STTV)

Beschrijving van STTV

STTV De Stichting Theater & Televisie stelt zich ten doel om:
Theaterprodukties op een professionele manier te (doen) registreren om op die manier belangrijke culturele prestaties en cultureel erfgoed te bewaren. Gemaakte registraties te beheren, theaterprodukties daarmee te documenteren en daarmee bij te dragen aan de promotie van het theaterbezoek. De registraties te (doen) uitzenden op televisie en via andere media. De registraties beschikbaar te stellen ten behoeve van het onderwijs en cultuureducatie in de ruimste zin des woords.

Voor meer informatie over de Stichting Theater & Televisie kunt u contact opnemen met onze redactie: info@sttv.nl.

Bekijk de website op STTV.nl